top of page
Sök
  • Projektgruppen Tunagård

Dags att agera senaste 24e januari 2024!

En ny(gammal) detaljplan är nu ute på granskning. Synpunkter måste skickas till kommunen senaste 24e januari. Förslaget är väldigt likt den ursprungliga detaljplanen.

 

Kolla på förslaget och skicka in dina synpunkter till kommunen senast 24e januari genom plan.exploatering@osteraker.se, Märk med ärende KS 2019/0063.

-  Kontakta dina folkvalda. Låt dina politiker veta hur du känner i ärendet.

  

JMs framtagna skissförslag ser ni hur det nya förslaget som ligger längst ner med röda linjer jämförs med ursprungsförslagets streckade linjer. Höjden, omfattning och antal lägenheter är på alla väsentliga punkter oförändrade.


Största skillnaden från det tidigare förslaget är att husen delvis ’bara’ är 4 våningar höga mot Västra Banvägen. Men det är fortfarande 5 våningar på baksidan av huset och höjden på taknock är i princip oförändrad.


Brutet löfte från Alliansen

Kommunstyrelsens beslut från augusti 2022 var att omarbeta förslaget och ta fram flera alternativ med en lägre byggnation och med en variation i bland annat utformning och byggnadshöjd, som tar större hänsyn till befintlig bebyggelse. Dessutom i ett av alternativen skulle byggnationen begränsas till max tre våningar. Det alternativet har helt uteblivit.


Alliansen meddelade 2022-08-18:

- Vi har lyssnat på boende kring Tuna gårds station om byggnation på 5 våningar och meddelar att vi gör ett omtag för hela detaljplanen (Michaela Fletcher (M), Mathias Lindow (L), Isa Wiman (C), Arne Ekstrand (KD), Åkersberga 2022-08-18); samt 

- Vi har kommit överens i alliansen att fem våningar är för mycket och att detaljplanen ska omarbetas ordentligt (E-post 2022-08-23).

 

Vi fick aldrig ett kraftigt omarbetat förslag – vilket Kommunstyrelsen utlovat oss medborgare att ta fram 


Projektgruppen Tunagård

112 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page