top of page
Sök
 • Projektgruppen Tunagård

Snart kommer det nya förslag för byggnationen vid Tunagård station

Beslut om byggplanerna för Tuna 6:151 fattas av Österåkers folkvalda politiker under denna mandatperiod.

 • 1. Det kommer att finnas flera alternativ på byggnation

  • I Kommunstyrelsen den 22 aug beslutades att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen "att kraftigt omarbeta detaljplanen och återkomma med flera förslag, varav ett ska vara med max 3 våningar"


 • 2. Bollen ligger hos JM och de är snart klara

  • Bollen för denna omarbetning ligger nu hos JM och de skriver nu till Projektgrupp Tunagård att de gör allt för att försöka hitta en lösning som kan fungera utifrån alla aspekter samt att de borde ha något att presentera inom några veckor.


 • 3. Sakägare kommer bjudas in att ge synpunkter innan beslut tas

  • Kommunens ambition är att vi närboende ska kunna vara med i den fortsatta processen för att ge synpunkter innan beslut fattas av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. En inbjudan till sakägare ska skickas ut när JM har återkommit med förslag. Huruvida detta bara gäller de sakägare som bor granne med det planerade bygget eller ett bredare samråd är oklart. Men det verkar bara handla om sakägare som är grannar med den planerade byggnationen.


 • 4. Beslut tas av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige och bereds politiskt av Kommunstyrelsens Arbetsutskott i Österåker Kommuns nya organisation

  • Det är samma allians som styr som innan valet men en ny politisk organisation

  • PLAU (Plan och Arbetsutskottet) är nedlagt och Kommunstyrelsens Arbetsutskott tar nu över beredning av detaljplansfrågor så vi får bevaka här framöver om och när Tuna 6:151 kommer upp i Kommunstyrelsens Arbetsutskotts kallelser, handlingar och protokoll (följ länk). Senast 5 dagar före ett utskottsmöte ska det finnas dagordning. Handlingar skickas ut i möjligaste mån med kallelsen/dagordningen och återfinns vid sammanträdesdatumets flik.

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har 6 ledamöter som har utsetts nu i början på 2023:

   • Michaela Fletcher (M), ordförande.

   • Mathias Lindow (L), 1:e Vice ordförande.

   • Sofia Almgren (S), 2:e Vice ordförande.

   • Johan Boström (M).

   • Isa Wiman (C).

   • Kenneth Johansson (MP).


Projektgruppen Tunagård

38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Dags att agera senaste 24e januari 2024!

En ny(gammal) detaljplan är nu ute på granskning. Synpunkter måste skickas till kommunen senaste 24e januari. Förslaget är väldigt likt den ursprungliga detaljplanen. -  Kolla på förslaget och skicka

Comments


bottom of page